شورای سیاست‌گذاری

مهندس مهدی معین PMP, PBA

مدیر عامل شرکت پیشرو مدیریت پیران

مهندس داوود طاهری خرم آبادی

مدیرعامل شرکت رستاک پویا – عضو هیات مدیره شرکت شاهین انرژی

مهندس آرزو گودرزی

رئیس هیات مدیره شرکت راهبران سیستم رستاك

مهندس سعید مقدسی PMP, ACP

مدیر عامل شرکت کامپیوتر و روش های مکانیزه – رئیس هیآت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

دکتر الهه عزیزی

مدیر عامل شرکت نیاز مدیران اینده “نما”

مهندس روزبه کتب زاده DBAc, PMP, RMP, PBA, SP, PMI-ACP, PRINCE2P, ASF

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

دکتر علی موسوی

عضو هیآت مدیره موسسه دانش بنیاد برکت

مهندس مهدی خیری

مدیرعامل شرکت ویستا فراز بام

دکتر مریم اشرفی

معاون مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی

مهندس سعید محمدی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ نفت, گاز و پتروشیمی یارا اراده سپهر (YES Group)

کمیته علمی

دکتر یاسر خلیلی

مهندس بابک گلپریان , PMP

مهندس امیر علی عبدالمحمدی

مهندس امیر مسعود شهری, PMP

مهندس محمد حسین قنوات پور PMP ,RMP

مهندس مهران خلیل نژاد PMP ,RPM

کمیته مدیران پروژه

مهندس معین غمین

مهندس مهدی ولایتی

مهندس حمید سلطان محمدی

مهندس هاشم عمرانی

مهندس علی فلاح پور PMP ,PBA

مهندس شاهین صدیقی PMP

مهندس مرجان فضلی

مهندس مینا یاوری

مهندس پیمان بینا

مدیر عامل شرکت صهبا آسیان

کمیته اجرایی

عاطفه علی محمدی

مدیر هماهنگی کمیته ها و دبیرخانه سمپوزیوم

مهندس مریم رضایی

امیرحسین دومانی

مهندس سورنا خلیلی

back to top