مهندس مهدی خیری

 • مدير عامل شركت ویستا فراز بام، فعال در زمینه خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت پروژه
 • دارای مدرک کارشناسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • داری مدرک مدیریت پروژه دانشگاه تهران
 • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI)
 • مشاور مدیریت پروژه شرکت NFC در طرح احداث کارخانه آلومینیوم جنوب (سالکو)
 • مدیر پروژه مهندسی، تدارکات و ساخت دیگ های آلومینیوم کارخانه آلومینیوم جنوب (سالکو)
 • مدیر برنامه ریزی احداث سالن احیا کارخانه آلومینیوم جاجرم
 • مدیر پروژه کارخانه سگمنت قطار شهری تبریز – بخش مهندسی و نظارت
 • مدیر پروژه احداث شفت 7 قطار شهری تبریز – بخش مهندسی و نظارت
 • مدیر پروژه کارخانه سگمنت قطار شهری اهواز- بخش مهندسی
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه کارخانه کاشی آپادانا سرام – بخش مهندسی و نظارت
 • کارشناس برنامه ریزی پتروشیمی جم – همکاری با کارفرما
 • مشاور مدیریت پروژه ده ها شرکت پیمانکار، مشاور و کارفرما در طول 17 سال حضور در احداث پروژه های صنعتی کشور

 

back to top