مهندس مهدی ولایتی

 • داراي مدرك كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
 • عضو انجمن مديريت پروژه ايران (Iran PMA)
 • رییس کمیته برگزاری جایزه مدیر پروژه جوان برتر (انجمن مدیریت پروژه ایران)
 • عضو کمیته عضویت شبکه اعضاء جوان (انجمن مدیریت پروژه ایران)
 • ارائه 6 مقاله و كارگاههاي آموزشي در كنفرانسهاي بين­المللي مدیریت پروژه:
 • طراحی و ایجاد داشبورد اطلاعات
 • ایجاد زمینه های تحقق متدلوژی OPERCOM
 • رویه مدیریت کالا در پروژه ها
 • خلاصی از پروژه ، قبل از وقت اضافه
 • بازخوانی سرگذشت اجرای مگا پروژه
 • هنر شفاف اندیشیدن در پروژه
 • همکاری با گروه ترجمه هندبوک دفتر مدیریت پروژه (در دست چاپ)
 • مؤلف کتاب هنر شفاف اندیشیدن در پروژه (در دست چاپ)
 • 18 سال تجربه مديريت پروژه در صنعت نفت و گاز
 • معاونت اجرایی شرکت پتروسازه مبین
 • عضو هیئت مدیره شرکت EIED
 • نایب رییس هیئت مدیره شرکت ره گستر
 • مدیر پروژه ، پروژه NGL-3100 دهلران
 • مدیر پروژه FTP فازهای 20 و 21 پارس جنوبی
 • مدیر PMO شرکت مهندسی و صنایع نفت (OIEC)
 • مدیر سایت فازهای 20 و 21 پارس جنوبی
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه فازهای 9 و 10
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه پروژه ازدیاد ظرفیت پالایشگاه اصفهان
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه آب سنگین اراک
back to top