اولین سمپوزیوم مدیران پروژه

“اولین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه” در آبانماه 1392 مصادف با روز جهانی مدیریت پروژه به همت شرکت پیشرو مدیریت پیران برگزار گردید

این سمپوزیوم با گردهمایی تعدادی از مدیران حرفه ای پروژه و با برنامه زمانبدی زیر برگزار گردید.

 بعد از مقدمات برنامه، اولین سخنرانی توسط  مهندس  کیومرث محمودزاده انجام شد. مهندس محمود زاده به  معرفی تاریخچه گردهمایی اعضای PMPiran و معرفی روز جهانی مدیریت پروژه و تاریخچه آن پرداختند 

در دومین سخنرانی جناب آقای دکتر فریبرز داورپناه به بررسی “مدیریت پروژه های چندفرهنگی ” پرداختند و تجارب کاری بین المللی  خود را دراختیار شرکت کنندگان قرار داند  .
 

در سومین سخنرانی دکتر پرچمی با ارائه ای در زمینه “مدیریت ادعا” و بیان تعدادی مثال ملموس به بررسی این مبحث پرداختند.


” کارگاه شناخت و نحوه تصمیم گیری ” با همت مهندس میثم ایران پناه به مدت یک ساعت برگزار گردید.
پس از برگزاری کارگاه مهندس نیما رحیمی به سخنرانی در خصوص “مدیریت پروژه چابک” پرداختند. در سخنرانی بعد مهندس محمد کریمی به بررسی اهمیت “مدیریت ذینفعال در پروژه های زیر ساخت درون شهری” پرداختند و تجربیات ارزنده ای را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند.

 

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید