باشگاه مدیران پروژه

باشگاه مدیران پروژه به منظور ساماندهی اعضای رسمی باشگاه مدیران پروژه و برگزاری مستمر رویدادهای سالیانه و برنامه ریزی جهت اخذ PDU برای دارندگان مدرک PMP و نیز همه کسانی که قصد دارند تا با دانش مدیریت پروژه آشنا شوند ، تاسیس شده است.
رسالت اصلی باشگاه مدیران حرفه ای پروژه، هم افزایی و تبادل درس آموخته های مدیران حرفه ای پروژه کشور است .

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید

لینک ورود به پلتفرم برگزاری سمپوزیوم