حامیان رویداد

برگزارکنندگان سمپوزیوم

اسپانسرهای هشتمین سمپوزیوم

اسپانسر گلدپلاس

اسپانسر طلایی

اسپانسر نقره‌ای

اسپانسر برنزی

اسپانسر معنوی

اسپانسرهای هفتمین سمپوزیوم

اسپانسر طلایی

 وبسایت: ویستا فراز بام

مدیر عامل: مهندس مهدی خیری

اسپانسر نقره ای

وبسایت: شرکت هیربدان

مدیر عامل: ابراهیم منظری توکلی

اسپانسر برنزی

اسپانسر معنوی

اسپانسر معنوی

اسپانسر برنزی

اسپانسر نقره ای

وبسایت: شرکت هیربدان

مدیر عامل: ابراهیم منظری توکلی

اسپانسر طلایی

 وبسایت: ویستا فراز بام

مدیر عامل: مهندس مهدی خیری

اسپانسر معنوی

اسپانسر معنوی

اسپانسر برنزی

اسپانسر نقره ای

وبسایت: شرکت هیربدان

مدیر عامل: ابراهیم منظری توکلی

اسپانسر طلایی

 وبسایت: ویستا فراز بام

مدیر عامل: مهندس مهدی خیری

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید