حامیان رویداد

برگزارکنندگان سمپوزیوم

اسپانسرهای هشتمین سمپوزیوم

اسپانسر گلدپلاس

اسپانسر طلایی

اسپانسر نقره‌ای

اسپانسر برنزی

اسپانسر معنوی

اسپانسرهای هفتمین سمپوزیوم

اسپانسر معنوی

اسپانسر برنزی

شرکت ملی صنایع نفت ایران
جام جمشید آبینه
شبکه مدیریت پروزه مپنا

اسپانسر نقره ای

وبسایت: شرکت هیربدان

مدیر عامل: ابراهیم منظری توکلی

اسپانسر طلایی

 وبسایت: ویستا فراز بام

مدیر عامل: مهندس مهدی خیری

اسپانسر معنوی

اسپانسر برنزی

اسپانسر نقره ای

وبسایت: شرکت هیربدان

مدیر عامل: ابراهیم منظری توکلی

اسپانسر طلایی

 وبسایت: ویستا فراز بام

مدیر عامل: مهندس مهدی خیری

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید