لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

مهندس سید محمدحسن موسوی

مــشــاور و مـــدرس مـدیــریــت پـــــروژه

 

سوابق آکادمیک:

 • دانشجوی دوره دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) با گرایش کارآفرینی، دانشگاه تهران
 • دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کسب و کار (EMBA)، سازمان مدیریت صنعتی ایران
 • دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق اجرایی:

 • عضو هیأت مدیره شرکت شهاب خودرو
 • عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران(PMPiran)
 • منتور و مدرس رسمی دور ههاي آمادگی آزمون PMP
 • مدیر پروژه شرکت مدیریت پروژه هاي صنعتی ابدال (مپصا) در مدیریت طرح پروژه
 • بهینه سازي و افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی شازند اراك
 • دریافت لوح سیمین مشاوره مدیریت پروژه از سازمان مدیریت صنعتی ایران براي پروژه بهینه سازي و افزایش ظرفیت پاالیشگاه امام خمینی شازند اراك
 • عضو تیم پروژه راه اندازي 5 کارخانه در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت
 • مدیر پروژه ساخت اولین پمپ هاي کولینگ مجتمع هاي نفت و نیروگاه ها در ایران
 • مدیر مهندسی ساخت اولین شیر نفتی در ایران