مهندس رضا آتش‌فراز

Pمشاور و مدرس مدیریت پروژه

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه شهید بهشتی

تألیف و ترجمه 11 کتاب تخصصی در زمینه مدیریت پروژه

 داراي مدرك مدیریت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه مدیریت پروژه (PMI) آمریکا

 

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید