مهندس رضا ایکانی

محل و سال اخذ مدرك:    دانشگاه ايالتي لوئيزيانا (1980) آمريكا، 1359 -(L.S.U)

 

*سوابق كارهاي اجرايي:

از سال 1359-1371 (پیمانکاری)

_ مسئول كارگاه (پيمانكاري) دوده كربن (كربن بلاك) اهواز، شركت توسعه شبكه هاي صنعتي ايران

_ مسئول كارگاه (پيمانكاري) ساختمان اداري وزارت دفاع تهران، شركت ناران

_ مسئول كارگاه (پيمانكاري) راه اصلي شهركرد- چات، شركت توچال

_ مسئول كارگاه (پيمانكاري) راه اصلي سميرم- ياسوج، سازمان توسعه راههاي ايران

_ مسئول كارگاه (پيمانكاري) راه اصلي يزد-طبس قطعه اول و دوم، سازمان توسعه راههاي ايران

 

از سال 1371-1394 (مهندسین مشاور تهران برکلی)

_ عضو تيم نظارت عاليه بخش سدسازي

_ امور قراردادها

_ برآورد و تهيه اسناد مناقصه

_ مهندس ناظر

_ قائم مقام سرناظر

_ قائم مقام بخش سدسازي

 

*تخصص ها و عضويت:

_ كارشناس شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه

_ عضويت در فيديك  FIDIC به صورت شخص حقيقي در سوئيس

_ عضو كميته بررسي كنندگان شرايط عمومي پيمان فيديك FIDIC در سوئيس

_ عضو متخصصان قراردادي بانك توسعه اسلامي IDB

_ مدرس كتابهاي زرد و نقره اي DB و EPC

_ آشنايي كامل با مقررات بانك توسعه اسلامي IDB

_ برگزاري كلاسهاي FIDIC و طرح و ساخت از طرف مركز مطالعات دانشگاه شريف و تهران

_ آشنايي كامل با شرايط عمومي پيمان ها (FIDIC، ايراني، ساخت، طرح و ساخت و…)

_ عضو كميته انتشارات جامعه مهندسان مشاور ايران

_ عضويت در رسته آب جامعه مهندسان مشاور ايران

_ عضو كميته FIDIC جامعه مهندسان مشاور ايران

 

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید