دبیر سمپوزیوم

moein

مهندس مهدی معین

مدرك كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد قزوین
مدرك كارشناسي ارشد مدیریت بازارگانی از دانشگاه تهران
دارای گواهينامه حرفه اي مديريت پروژه ®PMP از انستيتوي مديريت پروژه® PMI
دارای گواهينامه حرفه اي تحلیل کسب و کار ®PBA ازانستيتوي مديريت پروژه® PMI
دارای گواهينامه حرفه اي اسکرام مستر PSM
تجربه مربيگري دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت پروژه در ايران
تجارب كاري 15 ساله مرتبط با پروژه، در ايران

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید