تست محصول

هزینه ثبت نام:

210,000 ریال

  • هزینه ثبت‌نام 8,900,000 ریال می‌باشد.
  • به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه حضور در سمپوزیوم اعطا می‌گردد.
  • شرکت‌کنندگانی که دارای مدارک PMI هستند، تعداد شش PDU برای ارائه به PMI دریافت می‌کنند.
  • ویدئوی سمپوزیوم تا مدتی پس از سمپوزیوم، در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.