شرایط اسپانسری

 

 

 • اختصاص دو غرفه در فضای نمایشگاهی مجازی
 • حضور 40 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در سمپوزیوم آنلاین
 • کارت تخفیف 10% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 20 نفر از اعضای سازمان
 • نشر 15 مقاله و خبر در رابطه با اسپانسر بر روی سایت سمپوزیوم به مدت یکسال
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه‌اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام سمپوزیوم به مدت یک سال در قالب 10 پست اینستاگرامی و 8 استوری بعد از برگزاری سمپوزیوم و 3 پست اینستاگرامی و 5 استوری قبل از برگزاری سمپوزویم
 • ارائه کارت تخفیف 10% بابت حمایت از سمپوزیوم دوره بعد
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت سمپوزیوم به مدت 2 سال
 • پخش 20 مرتبه زیرنویس تبلیغاتی حامی در پاورپوینت سخنرانی‌ها
 • قراردادن لوگو، بروشور و کاتالوگ اسپانسر در سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگو در پاورپوینت‌های ارائه شده در همایش
 • قرار دادن لوگو اسپانسر برروی پوسترها و بنرها
 • ارسال کاتالوگ حامی به ایمیل شرکت کنندگان سمپوزیوم
 • 5 مرتبه پخش تیزر تبلیغاتی حامی در سمپوزیوم
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن و ورودی سالن
 • اهدای تندیس یاد‌بود سمپوزیوم به اسپانسر
 • تقدیر از حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه کامل ویدیو برگزاری همایش به اسپانسر
 • پخش مصاحبه با مدیرعامل سازمان
 • فرصت سخنرانی و بیان تجربه به مدیر مجموعه
 • پخش لوگو موشن اسپانسر در پایان زمان سخنرانی ها

 

 

 • اختصاص یک غرفه در فضای نمایشگاهی مجازی
 • حضور 25 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در سمپوزیوم آنلاین
 • کارت تخفیف 10% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 10 نفر از اعضای سازمان
 • نشر 10 مقاله و خبر در رابطه با اسپانسر بر روی سایت سمپوزیوم به مدت یکسال
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام سمپوزیوم به مدت 8 ماه در قالب 8 پست اینستاگرامی بعد از برگزاری سمپوزیوم و 3 پست اینستاگرامی قبل از برگزاری سمپوزویم
 • ارائه کارت تخفیف 10% بابت حمایت از سمپوزیوم دوره بعد
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت سمپوزیوم به مدت یکسال
 • پخش 10 مرتبه زیرنویس تبلیغاتی حامی در پاورپوینت سخنرانی‌ها
 • قراردادن لوگو، بروشور و کاتالوگ اسپانسر در سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگو در پاورپوینت‌های ارائه شده در همایش
 • قرار دادن لوگو اسپانسر برروی پوسترها و بنرها
 • ارسال کاتالوگ حامی به ایمیل شرکت کنندگان سمپوزیوم
 • 4 مرتبه پخش تیزر تبلیغاتی حامی در سمپوزیوم
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن و ورودی سالن
 • اهدای تندیس یاد‌بود سمپوزیوم به اسپانسر
 • تقدیر از حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه کامل ویدیو برگزاری همایش به اسپانسر
 • فرصت سخنرانی و بیان تجربه به مدیر مجموعه

 

 

 • اختصاص یک غرفه در فضای نمایشگاهی مجازی
 • حضور 20 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در سمپوزیوم آنلاین
 • کارت تخفیف 10% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 7 نفر از اعضای سازمان
 • نشر 5 مقاله و خبر در رابطه با اسپانسر بر روی سایت سمپوزیوم به مدت یکسال
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام سمپوزیوم به مدت 5 ماه در قالب 5 پست اینستاگرامی بعد از برگزاری سمپوزیوم و 2 پست اینستاگرامی قبل از برگزاری سمپوزویم
 • ارائه کارت تخفیف 10% بابت حمایت از سمپوزیوم دوره بعد
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت سمپوزیوم به مدت یکسال
 • پخش 5 مرتبه زیرنویس تبلیغاتی حامی در پاورپوینت سخنرانی‌ها
 • قراردادن لوگو، بروشور و کاتالوگ اسپانسر در سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگو در پاورپوینت‌های ارائه شده در همایش
 • قرار دادن لوگو اسپانسر برروی پوسترها و بنرها
 • ارسال کاتالوگ حامی به ایمیل شرکت کنندگان سمپوزیوم
 • 3 مرتبه پخش تیزر تبلیغاتی حامی در سمپوزیوم
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن
 • اهدای تندیس یاد‌بود سمپوزیوم به اسپانسر
 • تقدیر از حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه کامل ویدیو برگزاری همایش به اسپانسر

 

 

 

 

 

 

 • حضور 15 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در سمپوزیوم آنلاین
 • کارت تخفیف 10% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 5 نفر از اعضای سازمان
 • نشر 1 مقاله و خبر در رابطه با اسپانسر بر روی سایت سمپوزیوم به مدت یکسال
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام سمپوزیوم به مدت 3 ماه در قالب 3 پست اینستاگرامی بعد از برگزاری سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت سمپوزیوم به مدت یکسال
 • پخش 3 مرتبه زیرنویس تبلیغاتی حامی در پاورپوینت سخنرانی‌ها
 • قراردادن لوگو، بروشور و کاتالوگ اسپانسر در سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگو در پاورپوینت‌های ارائه شده در همایش
 • قرار دادن لوگو اسپانسر برروی پوسترها و بنرها
 • ارسال کاتالوگ حامی به ایمیل شرکت کنندگان سمپوزیوم
 • 2 مرتبه پخش تیزر تبلیغاتی حامی در سمپوزیوم
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن
 • اهدای تندیس یاد‌بود سمپوزیوم به اسپانسر
 • تقدیر از حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه کامل ویدیو برگزاری همایش به اسپانسر

فرم درخواست اسپانسری

شرایط اسپانسری

  × اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید