گسترش روزافزون دانش بشری و نیاز به انجام پروژه های گوناگون جهت ارتقای کیفیت زندگی در سراسر دنیا از یک سو، و لزوم انجام به موقع این پروژه ها با رعایت کیفیت و محدوده پیش بینی شده در چارچوب هزینه‌های تعیین شده از سوی دیگر، موجب پررنگ تر شدن نقش مدیران پروژه و بکارگیری دانش روز مدیریت پروژه در بسیاری از سازمان ها  شده است.

به منظور ترویج فرهنگ مدیریت پروژه، جلب توجه جهانی بر ضرورت وجود این حوزه و نقش تاثیرگذار مدیران حرفه ای پروژه در سازمان‌ها، در اواخر سال 2004 میلادی، موسسه بین المللی آموزش (IIL) برای نخستین بار اقدام به برگزاری ” روز جهانی مدیریت پروژه کرد.  از آن پس هر ساله این رویداد جهانی در اولین پنجشنبه ماه نوامبر برگزار می گردد.

شرکت پیشرو مدیریت پیران(PMPiran)، و شرکت  راهبران سیستم  رستاک افتخار دارند تا پس از نه سمپوزیوم موفقیت آمیز مدیران حرفه‌ای پروژه کشور؛ برای دهمین بار این رویداد ارزشمند را با همراهی برخی از صاحب نظران و خبرگان این حوزه این بار به صورت حضوری در ایران برگزار نماید.

اهداف اصلی سمپوزیوم : 

  • زمینه سازی بسترهای آموزشی، پژوهشی و عملیاتی در جهت رشد، توسعه و تعالی دانش مدیریت پروژه حرفه ای کشور
  •  شناسایی مدیران پروژه حرفه ای کشور و ایجاد شبکه ارتباطی بین مدیران
  • بررسی و شناسایی نقاط ضعف دانش مدیریت پروژه حرفه ای در کشور و ارائه راهکار در جهت بهبود آن

مخاطبان این رویداد :

مدیران پروژه، اعضاء تیم های پروژه، مهندسان پروژه، راهبران پروژه، راهبران و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه، مشاوران مدیریت پروژه، متخصصین مدیریت پروژه چابک، متخصصین توسعه نرم افزار، مهندسان طراحی، مهندسان صنایع، مدیران طرح و برنامه، مهندسان تولید، مدیران عملیاتی، حرفه ای های فناوری اطلاعات، مدیران تحقیق و توسعه، راهبران بازاریابی، دانش پژوهان این حوزه، کلیه افرادی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با فرآیندهای مدیریت پروژه ارتباط دارند و تمامی افرادی که خواهان برداشتن گامی مؤثر در راستای بهبود اجرای پروژه ها در کشور عزیزمان هستند.

اهمیت شرکت در این رویداد جهانی:

  • بررسی چالش های روز مدیریت پروژه توسط صاحب نظران این حوزه با رویکرد عملیاتی
  • ایجاد فضای تعامل میان مدیران سازمان های دولتی و شرکت های برتر خصوصی
  • بهره مندی از تجارب و درس آموخته های مدیران حرفه ای پروژه کشور
  • تشریک یافته‌ها و بسط و گسترش دانش مدیریت پروژه
  • اخذ گواهینامه معتبر از طرف انجمن مدیریت پروژه ایران