لوگو هدر نهمین سمپوزیوم
سعید مقدسی

دکتر سعید مقدسی

“رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت پیشرو مدیریت پیران”

دکتر بابک اسماعیلی

دکتر بابک اسماعیلی 

“مدیر عامل گروه شرکت های ایبکو”

 
دکتر علی واحدی

دکتر علی واحدی

“مدیرعامل شرکت راهبران سیستم رستاک”