لوگو هدر نهمین سمپوزیوم
مهندس معین

آقای مهندس مهدی معین

“مدیر عامل شرکت پیشرو مدیریت پیران”

دکتر بابک اسماعیلی

دکتر بابک اسماعیلی 

“مدیر عامل گروه شرکت های ایبکو”

 
دکتر علی واحدی

دکتر علی واحدی

“مدیرعامل شرکت راهبران سیستم رستاک”