هیئت رئیسه سمپوزیوم

دکتر سعید مقدسی

رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت پیشرو مدیریت پیران

علی واحدی

دکتر علی واحدی

مدیرعامل شرکت راهبران سیستم رستاک