کمیته اجرایی

هشتمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه

آقای محمد سپهری

دبیر اجرایی سمپوزیوم

خانم گلسا تارویردیزاده

خانم فاطمه جمالی

آقای احسان قیاسیان

آقای محمد مهدی فراهت

خانم شیما سلیمی

خانم گلناز بیات

خانم میراندا رادفر

خانم الناز صالحی

خانم فرانک قصاب زاده

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید