کمیته اجرایی

امیرحسین دومانی

مریم رضایی

عاطفه علی‌محمدی

مدیر هماهنگی کمیته‌ها و دبیرخانه سمپوزیوم

سورنا خلیلی

Maryam Rezaei

Amirhossein Doomani

Sorena Khalili

Atefe Alimohammadi

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید