لوگو هدر نهمین سمپوزیوم
بابک اسماعیلی

مدیر عامل گروه" شرکت های ایبکو"

با همفکری و هم اندیشی جمعی از حامیان، سخنرانان و شرکت کنندگان و تصمیم نهایی شورای سیاست گذاری، برگزاری «نهمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه» با آرزوی “یک روز عالی مدیریت پروژه”، به 11 آبان سال 1402 (روز جهانی مدیریت پروژه) موکول گردید.