حامیان رویداد

برگزارکنندگان سمپوزیوم

حامی ویژه

اسپانسرهای هشتمین سمپوزیوم


گروه شرکت‌های ایبکو

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی 

انجمن مدیریت پروژه ایران

توف- نورد

هلدینگ پیشرو

اسپانسر گلدپلاس

اسپانسر طلایی

  • هیربدان

  •  

    ایبکو

اسپانسر نقره‌ای

اسپانسر برنزی

اسپانسر معنوی

اسپانسرهای هفتمین سمپوزیوم

اسپانسر معنوی

اسپانسر برنزی

شرکت ملی صنایع نفت ایران
جام جمشید آبینه
شبکه مدیریت پروزه مپنا

اسپانسر نقره ای

وبسایت: شرکت هیربدان

مدیر عامل: ابراهیم منظری توکلی

اسپانسر طلایی

 وبسایت: ویستا فراز بام

مدیر عامل: مهندس مهدی خیری

اسپانسر طلایی

 وبسایت: ویستا فراز بام

مدیر عامل: مهندس مهدی خیری

اسپانسر نقره ای

وبسایت: شرکت هیربدان

مدیر عامل: ابراهیم منظری توکلی

اسپانسر برنزی

اسپانسر معنوی

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید