لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

دامون میرهاشمی

مدیر واحد مدیریت و کنترل پروژه مجموعه شرکت های IBKO

دامون ميرهاشمی

چکیده موضوع:

من در این سخنرانی به چالش های اصلی مدیریت پروژه در هلدینگ ها و راهکارهای

مربوطه، بر اساس تجربیات مجموعه شرکت های IBKO می پردازم .

سوابق آکادمیک :

 • دارای مدرک EMBA از دانشگاه صنعتی شریف
 • دارای مدرک PMP از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
 • دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

سوابق حرفه ای :

 • مدیر واحد مدیریت و کنترل پروژه مجموعه شرکت های IBKO
 • مدیر راه اندازی سطح الارض میدان نفتی سروک و آذر در شرکت SAED
 • مدیر پروژه در بخش نفت و انرژی شرکت SIEMENS
 • جانشین مدیر پروژه میدان نفتی خشت در شرکت OEID
 • جانشین مدیر سایت پروژه فازهای 17و18 در شرکت OIEC
 • جانشین مدیر ناحیه شیرین سازی گاز در پروژه فازهای 17و18 شرکت OIEC
 • سرپرست نصب تجهیزات در پروژه فازهای 17و18 در شرکت OIEC
 • کارشناس نصب تجهیزات در شرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران (مپصا)
 • مشاوره مدیریت پروژه
 • تدریس دوره های PMBOK