دکتر سهیل مهر آمیز -سخنران نهمین سمپوزیوم

سوابق علمی:

  • دکترای حقوق بازرگانی بین المللی
  • کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
  • كارشناسي حقوق (علوم قضایی)

سوابق اجرایی:

  • وکیل پایه یک دادگستري و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز) – از 1384 تاکنون
  •  عضو دیوان داوري مرکز داوري منطقه اي تهران – از 1397 تاکنون
  • داوري در پرونده هاي متعدد تجاري و مدنی
  • مشاور حقوقی بسیاری از شرکتها و سازمانها