دکتر عماد قانئی -

مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

سوابق علمی:

  •  دکترای مدیریت منابع انسانی – دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی مدیریت صنعتی – دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

  • شریک و عضو هیئت مدیره (شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا)
  • سرمایه گذار و عضو هیئت مدیره (جآن)
  • عضو هیئت مدیره (کاربوم)
  • مدیر توسعه شایستگی (Rhyton Solutions GmbH)
  • عضو هیئت مدیره (شاپرک)
  • بنیانگذار و مدیرعامل (وب‌یاد)
  • هم‌بنیانگذار و مدیرعامل (رایا زیتون)

عنوان سخنرانی:

مسوولیت‌پذیری تمام و کمال در جایی که سخت است!

چکیده  موضوع:

مدیر موفق می‌تواند یک پروژه را در زمان مناسب و با هزینه و کیفیت از پیش تعیین شده به ثمر بنشاند. اما در عمل زندگی به سادگی این تعریف پیش‌ نمی‌رود. اتفاقات زیادی می‌افتند، بودجه پروژه بموقع تامین نمی‌شود، تامین‌کنندگان کالاهای خود را در زمان مناسب و با کیفیت مناسب نمی‌‌فرستند، همکاران بیمار می‌شوند و بسیاری از اتفاقات غیرقابل پیش‌گیری دیگر. در این شرایط با چه نگرش و رویکردی می‌توان مسوولیت تمام و کمال را پذیرفت؟ مسوولیت پذیری تمام و کمال در مدیریت پروژه چگونه است؟