لوگو هدر نهمین سمپوزیوم
رضا نوشادی

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

با همفکری و هم اندیشی جمعی از حامیان، سخنرانان و شرکت کنندگان و تصمیم نهایی شورای سیاست گذاری، برگزاری «نهمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه» با آرزوی “یک روز عالی مدیریت پروژه”، به 11 آبان سال 1402 (روز جهانی مدیریت پروژه) موکول گردید.