سخنرانان مدعو

محمد امین محمدی

“ابر پروژه دارید، ابر تیم بسازید!”

 
دکتر بابک اسماعیلی

بابک اسماعیلی 

“توسعه، الزام نه انتخاب”

محمد حلوایی

“جریان نقدینگی در پیمانهای EPC

سخنرانان تخصصی

دکتر علی واحدی

علی واحدی

“زمانبندی ناب” 
مهدی معین

مهدی معین

“هوش مصنوعی، عمق فاجعه”

 
غلامرضا صفاکیش

غلامرضا صفاکیش

“اینها مال اونهاست!”

 
نادر خرمی راد

نادر خرمی راد

“چرخه بالندگی مهارت‌ها”

 
مصطفی بختیاری

مصطفی بختیاری

“به سرباز‌ها نبازیم! “

محمد نجارکریمی

“رشد کسب و کار با ابزار سیستم‌سازی ناب”
مهندس روزبه کتب زاده

روزبه کتب زاده

“ارزشمند غیرقابل جایگزین”
سهیل مهرآمیز

سهیل مهرآمیز

“سینرژی یا آلرژی مهندسین و حقوقدانان”

 
مجتبی تاجیک

مجتبی تاجیک

“مدیریت اثربخش تغییرات”

 
عماد قائنی

عماد قائنی

“مسئولیت پذیری تمام و کمال در جایی که سخت است!”

 
مهدی ولایتی

مهدی ولایتی

“پول بازی”

 
علی فلاح پور

علی فلاح پور

“هنر متناسب سازی “

سید محمدرضا علوی پور

سید محمدرضا علوی پور

“آینده صنعت ساخت: فروپاشی یا رونق؟”