سخنرانان

دکتر علی واحدی

علی واحدی

“برنامه ریزی یا برنامه زوری!”
نادر خرمی راد

نادر خرمی راد

“چرخه بالندگی مهارت‌ها”

سهیل مهرآمیز

سهیل مهرآمیز

“سینرژی یا آلرژی مهندسین و حقوقدانان”

سید محمدرضا علوی پور

سید محمدرضا علوی پور

“آینده صنعت ساخت: فروپاشی یا رونق؟”

 از این قسمت به بعد همه چیز هیدن هستن در سایت 

آقای محمدحسین قنوات پور

موضوع سخنرانی:

عوامل شکست در مدیریت ریسک پروژه‌ها

Factors of risk management failure in projects

آقای علی فلاح پور

موضوع سخنرانی:

مدیریت پروژه‌ها در دوران پاندمی

Project management in pandemic times

آرزو گودرزی

خانم آرزو گودرزی

موضوع سخنرانی:

معجزه سادگی 

The Miracle of Simplicity

آقای سیدحامد حسینی‌نژاد

موضوع سخنرانی:

فردافزار، فراتر از نرم‌افزار و سخت‌افزار

Peopleware, more than software and hardware

نادر خرمی راد

آقای نادر خرمی راد

موضوع سخنرانی :

مینیمالیسم در مدیریت پروژه

Minimalism in project management

آقای مهدی خیری

موضوع سخنرانی:

مدیریت هشت بعدی پروژه

Eight- dimensional project management

میزگرد

عنوان میزگرد: چالش‌های حقوقی مديريت پروژه محورها

آقای رضا ايكانی

کارشناس شورای عالی فنی

عضو کمیته بررسی کنندگان شرایط عمومی پیمان فیدیک ویرایش ۲۰۱۷

آقای نیما پورافشار

مدیر حقوقی هلدینگ سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

آقای محمد توکلی

رییس هیات حل اختلاف قراردادهای شرکت ملی نفت ایران

سهیل مهرآمیز

آقای سهیل مهرآمیز

مشاور حقوقی اتاق بازرگانی ایران

آقای فرشید گلزاده کرمانی

موضوع سخنرانی:

مدیریت دانش در پروژه‌های تحول دیجیتالی

Knowledge Management in Digital Transformation Projects

آقای علی اصغر مصوری

موضوع سخنرانی:

چالش‌ها و درس آموخته‌های پروژه احداث خط لوله صادرات گاز به عراق

Challenges and lessons learned from the project build a gas export pipeline to Iraq

آقای دامون ميرهاشمي

 موضوع سخنرانی:

از ایده تا ارزش

Idea to Value

آقای مهدی ولایتی

موضوع سخنرانی:

هفت گناه کبیره مدیریت دانش

The Seven Deadly Sins of Knowledge Management

علی واحدی

آقای علی واحدی

موضوع سخنرانی:

در مسیر پرتلاطم تغییر

On the turbulent path of change

خانم شهره ناصری

 موضوع سخنرانی:

درس‌آموخته‌هایی از مدیریت پروژه چندگانه در پروژه‌های کلان دولت الکترونیکی کشور

Lessons learned from multi-project management (MPM) in

e-government macro projects

آقای سعید مقدسی

علی واحدی

آقای علی واحدی

موضوع سخنرانی:

در مسیر پرتلاطم تغییر

On the turbulent path of change

خانم شهره ناصری

 موضوع سخنرانی:

درس‌آموخته‌هایی از مدیریت پروژه چندگانه در پروژه‌های کلان دولت الکترونیکی کشور

Lessons learned from multi-project management (MPM) in

e-government macro projects

آقای سعید مقدسی