اولین سمپوزیوم مدیران پروژه

“اولین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه” در آبانماه 1392 مصادف با روز جهانی مدیریت پروژه به همت شرکت پیشرو مدیریت پیران برگزار گردید

این سمپوزیوم با گردهمایی تعدادی از مدیران حرفه ای پروژه و با برنامه زمانبدی زیر برگزار گردید.

 بعد از مقدمات برنامه، اولین سخنرانی توسط  مهندس  کیومرث محمودزاده انجام شد. مهندس محمود زاده به  معرفی تاریخچه گردهمایی اعضای PMPiran و معرفی روز جهانی مدیریت پروژه و تاریخچه آن پرداختند 

در دومین سخنرانی جناب آقای دکتر فریبرز داورپناه به بررسی “مدیریت پروژه های چندفرهنگی ” پرداختند و تجارب کاری بین المللی  خود را دراختیار شرکت کنندگان قرار داند  .
 

در سومین سخنرانی دکتر پرچمی با ارائه ای در زمینه “مدیریت ادعا” و بیان تعدادی مثال ملموس به بررسی این مبحث پرداختند.


” کارگاه شناخت و نحوه تصمیم گیری ” با همت مهندس میثم ایران پناه به مدت یک ساعت برگزار گردید.
پس از برگزاری کارگاه مهندس نیما رحیمی به سخنرانی در خصوص “مدیریت پروژه چابک” پرداختند. در سخنرانی بعد مهندس محمد کریمی به بررسی اهمیت “مدیریت ذینفعال در پروژه های زیر ساخت درون شهری” پرداختند و تجربیات ارزنده ای را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند.

 

The “First Symposium of Professional Project Managers” was held on November 14, 2013, with the administration of PMPiran, along with the international Project Management Day

The symposium was taken place with the participation of a number of professional project managers

After the preliminary stages of the Symposium, Mr.Kyumars Mahmoud Zadeh delivered the first lecture. He introduced the history of PMPiran members’ gathering and the International Project Management Day and its background

 The second speaker was Dr. Fariborz Davarpanah, his speeches was about  “Managing multicultural Projects” and presented his international experiences to the participants

In the third speech by Dr. Parchami, he lectured  on “claim management” and a number of tangible examples

Mr.Meysam Iran Panah held recognition and Decision Making Workshop for one hour

After the workshop, Mr.Nima Rahimi delivered a lecture on “agile project management”

 In the last speech, Mohammad Karimi talked about the importance of “stakeholder’s management in urban infrastructure projects” and shared valuable lesson-learned to the participants

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید