دومین سمپوزیوم مدیران پروژه

سرانجام پس از ماهها تلاش و کوشش کلیه عزیزان و دست اندرکاران و با حضور فراتر از انتظار مدیران و کارشناسان ارشد بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی دومین سمپوزیوم بین المللی مدیران حرفه ایی پروژه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. که در ذیل گزارش تصویری این مراسم به حضور تقدیم میگردد:

 

پس از پذیرش میهمانان و شرکت کنندگان و صدور کارت ورود که از ساعت 7:30 صبح آغاز شده بود در ساعت 8:30 با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود ملی ایران برنامه های سمپوزیوم دوم به صورت رسمی شروع شد.

آقای مهندس معین به نمایندگی از شرکت پیشرو مدیریت پیران PMPiran ضمن خوش آمد گویی به حضار با بیان برخی دغدغه های موجود در مبحث مدیریت پروژه برنامه را آغاز کردند.

پس از آن اولین ارائه مطلب به صورت مجازی و توسط آقای دکتر رالف فردریش معرفی مدل بلوغ تیم های مجازی (VTMM) مورد بررسی قرار گرفت که اهمیت موضوع تیمهای مجازی و برخی تجربیات ایشان در ارتباطاتهای مجازی ارائه شد.

جناب آقای مهندس حاجی حسین زاده از پروژه بزرگ فروزان و اقدامات موفق و ناموفقی که انجام دادند تا پروژه به نتیجه برسد تجربیاتی را بیان کردند.

شرکت کنندگان دقایقی به استراحت و ایجاد ارتباط با یکدیگر پرداختند.

آقای مهندس رئیس زاده از ابر پروژه شاندیز گفتند و اقداماتی که انجام دادند تا سرعت انجام یرخی کارها را افزایش دهند و رکورد بتن ریزی ایران و جهان را جا به جا کنند.

دکتر شعفی بسیار با انرژی برخی مهارتهای مورد نیاز مدیران پروژه را برای مدیریت بهتر پروژه ها معرفی کردند و کاربرد آنها را توضیح دادند.

صرف ناهار و استراحت برنامه بعدی بود…

آقای مهندس صفری از رویکرد جدید مدیریت چابک در انجام پروژه ها و تفاوتهای آن با رویکرد های قدیمی صحبت کردند.

در برنامه ایی ویژه آقای معتقدی از تاریخچه مدیریت پروژه های ایران باستان با قدمت 3500 سال مانند چغازنبیل و تخت جمشید گفتند و برخی پروژههای معماری متاخرتر تا دوران قاجاریه و نحوه اجرا و مدیریت پروژه ها و تطابق آنها با استاندارد مدیریت پروژه را توضیح دادند.

فرصتی دیگر برای استراحت و گپ های دوستانه

دکتر پرچمی با روش بسیار ساده و گاه آمیخته با طنز مفاهیم پیچیده حقوقی حاکم بر قراردادها را تشریح کردند و از اهمیت پایبندی به قول و قرارها گفتند.

در پایان با تقدیر و قدردانی از اساتید و حامیان سمپوزیوم و همچنین برخی اعضای کمیته های علمی و سیاست گذاری سمپو زیوم، مراسم به پایان رسید.

Eventually, after months of efforts by all the loved ones and practitioners, and beyond the expectation of senior executives and experts from many public and private organizations, the 2nd International Symposium of Project Managers was held at the Faculty of Management of the University of Tehran. Below is a pictorial presentation of the ceremony to be presented

After accepting guests and participants and issuing the entry cards that has been begun at 7:30 am,the symposium officially started by  reciting verses from the Holy Quran and playing the National Anthem of Iran at 8:30 pm,

Mr. Moein, on behalf of PMPiran’s Leading Leadership Company, has begun the program by welcoming the audience by expressing some concerns in the field of project management

 

After that, the first presentation was presented virtually by Dr. Ralph Friedrich, he presented the introduction of Virtual Maturity Model .(VTMM) and the importance of virtual teams and some of his experiences in virtual communications 

Mr. Haji Hosseinzadeh described the great project of Forozan and the successful and unsuccessful actions that were taken to complete the project

The participants spent some minutes relaxing and communicating with each other

Mr. Hossein Zadeh talked about Shandiz’s cloud project, and the steps they took to speed up the project and increase the concrete record of Iran and the world

Dr. Shaheee introduced some of the skills needed by project managers to better project management and explained their application

Then it was lunch and rest time

After a while Mr. Safari talked about the new agile management approach in implementing projects and the difference between new and old approaches

In a special program, Mr. Mottaghadi described the history of managing ancient Iranian projects dating back 3500 years old, such as Choghazenbil and Persepolis, and explained some of the more recent architectural projects of the Qajar era and their implementation and management of projects and their compliance with the project management standard

Another opportunity to relax and chat friendly

.Dr. Parchami, in a very simple and sometimes comforting way, described the complex legal concepts governing contracts, and said that they were important to adhere to the promises

At the end, the ceremony ended by the appreciation and appreciation of the symposium’s professors and sympathizers as well as some of the members of the Scientific and Policy Committees of Symposium

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید