سومین سمپوزیوم مدیران پروژه

پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین، دومین سمپوزیوم ملی مدیران حرفه ای پروژه کشور که در سال های 92و93، به همت شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیرانPMPiran برگزار شد، سومین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه درتاریخ 13 آبان ماه سال 94 و به مناسبت بزرگداشت روز جهانی مدیریت پروژه برگزار شد.

رویکرد سمپوزیوم 2015:

 • بررسی چالش های اجرایی درپروژه ها

اهداف و محورها

 • 1- زمینه سازی بسترهای آموزشی، پژوهشی و عملیاتی در جهت رشد و توسعه دانش مدیریت حرفه ای پروژه کشور
 • 2- شناسایی مدیران حرفه ای پروژه کشور و ایجاد شبکه ارتباطی بین مدیران
 • 3- بررسی و شناسایی نقاط ضعف دانش مدیریت پروژه در کشور و ارائه راهکار در جهت بهبود آن
 • 4- ارائه راهکارها، تجربیات و درس آموخته های مدیران سازمان های دولتی و شرکت های برتر خصوصی

مخاطبان

مدیران پروژه، اعضاء تیم های پروژه، مهندسین پروژه، راهبران و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه، متخصصین مدیریت پروژه چابک، متخصصین توسعه نرم افزار، مهندسین طراحی، مهندسین صنایع، مدیران طرح و برنامه، مهندسین تولید، مدیران عملیاتی، حرفه ای های فناوری اطلاعات، مدیران تحقیق و توسعه و کلیه افرادی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با فرایندهای مدیریت پروژه ارتباط دارند.

مباحث ارائه شده در این سمپوزیوم

 • 1- بررسی و تحلیل پروژه برنده جایزه نقره ای IPMA  در بین پروژه های مگا سایز در سال 2013 توسط مهندس کیومرث محمودزاده
 • 2- بررسی و تحلیل طرح توسعه و افزایش محصول  پالایشگاه شازند اراک توسط مهندس محمد حسن موسوی

موضوع ارائه سخنرانان

 • (بررسی و تحلیل پروژه  برنده جایزه نقره ای پروژه های مگا سایز در سال 2013 توسط مهندس کیومرث محمودزاده (مهندس کیومرث  محمود زاده
 • (طرح توسعه و افزایش محصول  پالایشگاه شازند اراک توسط مهندس محمد حسن موسوی (مهندس محمد حسن موسوی

  1- سخنران مهندس کیومرث محمود زاده

عنوان ارائه : بررسی و تحلیل پروژه برنده جایزه نقره ای IPMA  در بین پروژه های مگا سایز در سال 2013 توسط مهندس کیومرث محمودزاده

International Project Management Association (IPMA)   که در سال   1965میلادی   تاسسیس و در کشور سوئیس به ثبت رسیده است یکی از اولین سازمان های حرفه ای در مدیریت پروژه می باشد. این سازمان یک فدراسیون  بین المللی مشتمل بر50  انجمن  مدیریت پروژه  در  آفریقا،آسیا،استرالیا ،اروپا و امریکا  می باشد. .این سازمان گواهینامه هایی را در چهار سطح ،  همچنین سمینارهای تخصصی و دانش جهانی را ارائه می نماید.

 هدف از ارائه جایزه پروژه برتر IPMA  عبارت از  شناسایی پروژه ها در کشورهای مختلف ، صنایع مختلف و سازمانهای  متفاوت جهت ترغیب تیم های  پروژه به گسترش و بهبود مدیریت پروژه می باشد. این سازمان با حمایت مدیریت پروژه حرفه ای در دستیابی  به کارایی بالاتر ، شناسایی پروژه ها را  به عنوان نمونه هایی از مدیریت پروژه عالی بعهده دارد

در سال 2013 پروژه افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت محصولات پالایشگاه شازند اراک ” مفتخر به دریافت جایزه سیمین در بین پروژه های مگا سایز  از این سازمان گردیده است.

 اطلاعات زیر از مجله  “PM WORLD JURNAL-November 2013” اخذ گردیده است.

          2- سخنران مهندس محمد حسن موسوی

عنوان ارائه : بررسی و تحلیل طرح توسعه و افزایش محصول  پالایشگاه شازند اراک

طرح افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت محصولات پالایشگاه شازند اراک با هدف طراحی، ساخت و راه اندازی یک پالایشگاه جدید در مجاورت پالایشگاه موجود امام خمینی شازند پایه گذاری گردید. این پروژه همچنین  شامل  تغییرات مورد نیاز در پالایشگاه در حال کار  امام خمینی  برای افزایش ظرفیت بنزین  برای مصارف بازارهای داخلی و خارجی  بوده است . این تغییرات شامل تغییرات از خوراک ورودی از 100%  خوراک سبک به 55%  خوراک سبک بعلاوه  45% خوراک سنگین  و افزایش کیفیت بنزین تولید شده به استاندارد یورو IV   و V  می باشد. این پروژه همچنین برنده سطح زرین جایزه ملی پروژه برتر ایران  Iranian National Project Excellence Awardدر سال 2011 می باشد.

 مدت پروژه : 8 سال

موارد مطرح شده:

نکته های مطرح شده در این جلسه عبارت است از :

1. گزارشی از دریافت لوح سیمین پروژه برتر در گروه ابر پروژه ها از انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA در سپتامبر 2013

2. گزارشی از دریافت لوح زرین پروژه برتر در گروه ابر پروژه ها از انجمن مدیریت پروژه ایران در نوامبر 2012

3. بررسی محیط زمینه ای یا بستر اجرای پروژه   (Contextual Environment)  شامل شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اجرای پروژه

4. بررسی ابعاد کلی پروژه (محدوده) در سه بخش مهندسی ـ  تدارکات و ساخت و نصب با در نظر داشتن حجم کار هر یک از این فازها

5. اثر تحریم ها در افزایش زمان و هزینه های پروژه

6. ساختار اجرائی و شیوه های مدیریتی اجرای پروژه و نقش آن در غلبه بر چالش های موجود

7. نقش مدیر طرح (مشاور)در انجام پروژه و بررسی موارد فوق در کنار ارائه راهکارهای مناسب برای پیش برد پروزه در :

 • انجام Hazop Study
 • بهره گیری از خدمات پیشبرد کالا (Expediting) به صورت حرفه ای و استفاده از مدیریت حمل و نقل تجهیزات سنگین
 • مدیریت HSE
 • ارزیابی سازندگان و تأمین کنندگان

Following the successful launch of the first, second, national symposium of project managers in the country, which was held in 92 and 93 by PMPiran, the Leading Advisor Engineering Advisor, the 3rd Symposium of Project Managers was held on November 13, 1994, on the occasion of the commemoration of the World Day Project management held

Symposium 2015 Approach:

Review the challenges of the project

:Goals and Axes

 

1- Constructing educational, research and operational platforms for the development and development of knowledge of professional management of the country’s project

2- Identification of the project managers of the country’s project and establishing a communication network between managers

3- Review and identify the weaknesses of project management knowledge in the country and provide a solution to improve it

4. Provide the solutions, experiences and lessons learned from the managers of government agencies and top private companies

Audiences

Project managers, project team members, project engineers, project management and project management experts, agile project management specialists, software development specialists, design engineers, industrial engineers, project managers, production engineers, operational executives, IT professionals , R & D managers, and all individuals who are directly or indirectly involved with project management processes

The topics presented at this symposium

 Analysis and analysis of the IPMA silver award project among mega-size projects in 2013 by Mr. Kiomars Mahmodzadeh

Analysis and analysis of the development and increase of product of Shazand Arak Refinery by Mohammad Hassan Mousavi

The topic of presenting speakers

(Investigating and analyzing the silver awards project of mega-size projects in 2013 by Mr. Kiomars Mahmodzadeh (Engineer Kiomars Mahmudzadeh)

(Development and increase of product of Shazand Arak Refinery by Mohammad Hassan Mousavi, Engineer Mohammad Hassan Mousavi

 

Engineer Kiomars Mahmud Zadeh-

Presentation Title: An Analysis and Analysis of the IPMA Silver Award Project Among Mega Sized Projects in 2013 by Mr. Kiomars Mahmodzadeh

The International Project Management Association (IPMA), established in 1965 and registered in Switzerland, is one of the first professional organizations in project management. This organization is an international federation of 50 project management associations in Africa, Asia, Australia, Europe and the United States. The organization offers certificates in four levels, as well as specialized seminars and global knowledge

The goal of the IPMA Premiership Award is to identify projects in different countries, industries, and organizations to encourage project teams to expand and improve project management. The organization, with the support of professional project management to achieve higher performance, identifies projects as examples of excellent project management

In 2013, the project to increase the capacity and improve the quality of the products of the Shazand Arak refinery “has been honored with the award of the Simin among the mega-size projects of the organization

Speaker of Engineer Mohammad Hassan Mousavi 

Presentation Title: Review and analysis of the development and increase of the product of Shazand Arak Refinery

The plan to increase the capacity and improve the quality of products at Shazand Arak Refinery was established with the aim of designing, constructing and commissioning a new refinery in the vicinity of the existing Imam Khomeini refinery in Shazand. The project also included changes needed for Imam Khomeini’s refinery to increase gasoline capacity for domestic and foreign markets. These changes include changes in feed intake from 100% light feed to 55% light feed, plus 45% heavy feed, and increased quality of gasoline produced to Euro IV and V standard. The project is also the winner of the 2009 National Award for Iran’s National Project Excellence Award

 Project Duration: 8 years

:Mentioned Items

:The points raised in this meeting are

A report on the receipt of Simin’s top project in the Super Projects Group from the IPMA International Management Association in September 2013

Report on receiving the Golden Globe Premium Project in the Cloud Projects Group from the Project Management Association of Iran in November 2012

Examining the context or context of the project (Contextual Environment) includes the economic, social and political conditions of the project implementation

Review the overall dimensions of the project (range) in the three sections of logistics engineering and construction and installation, considering the workload of each of these phases

The effect of sanctions on increasing the time and cost of the project

Executive structure and management practices of project implementation and its role in overcoming existing challenges

:The role of the project manager (consultant) in carrying out the project and examining the above, along with providing appropriate solutions for the project’s progress in

Hazop Study

Expediting professional use of heavy goods transportation management

HSE management

Evaluation of manufacturers and suppliers

 

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید