دکتر محمد نجار کریمی

سوابق علمی :

 • مربی ارشد سیستم‌سازی
 • مشاور، مربی و منتور کسب‌وکار ناب Business Coach
 • بازایابی و فروش- دیجیتال مارکتنیگ MBA
 • مهندس مکانیک -30سال تجربه‌ی کاری در حوزه‌ی صنعت و خدمات
 • مهندس مکانیک -30سال تجربه‌ی کاری در حوزه‌ی صنعت و خدمات
 • مربی ارشد تولید و خدمات ناب، کایزن از ژاپن
 • دارای گواهی‌نامه‌ی شناسایی فرآیند‌ها و سیستم‌ها از رایتون انگلستان
 • ارزیاب مدل‌های تعالی سازمانی ملی و بین‌المللی EFQM
 • بیش از 5000 ساعت دوره‌های آموزشی داخلی و بین‌المللی
 • گردآوری و تألیف 7 جلد کتاب چاپ شده از جمله
 • مدیریت کسب و کار ناب، سرپرست جامع – راهنمای 9 جلدی چک بوک مدیریت ژاپنی
 • معجزه چابکی قدم‌های کوچک نتایج بزرگ

عنوان سخنرانی:

رشد کسب و کار با ابزار سیستم‌سازی ناب

چکیده  موضوع:

سیستم‌سازی ناب یک راه حساب شده و مؤثر برای رشد پایدار کسب و کارهاست. با تمرکز بر افکار سیستمی ، افراد سیستمی ، اسناد سیستمی ، و استفاده از ابزار‌های ناب سیستمی شرکت‌ها می‌توانند در راه بهبود و توسعه پیش بروند و تضمین کنند که رشد آن‌ها پایدار باشد. در این ارائه مطالعه موردی «میزیتو» را بررسی خواهیم کرد