لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

مرضیه کثیری

MBA گرایش مدیریت منابع انسانی-سازمان مدیریت صنعتی

سابقه فعالیت :

  • مدیر سرمایه های انسان، شرکت زیست ارکید فارمد
  • مدیر سرمایه های انسانی، شرکت داروگستر باریج اسانس
  • مدیر سرمایه های انسانی، شرکت فنا.ران اطلاعات خبره
  • مدير منابع انساني، شرکت طرفه نگار
  • مدير منابع انساني، شرکت آرين سيستم پرداز
  • سرپرست توسعه منابع انساني، شرکت توسن
  • مشاور حوزه منابع انسانی، شرکت آیکن
  • مدیریت پروژه استقرا سیستم های منابع انسانی، شرکت سداد
  • مشاور حوزه منابع انسانی، شرکت پیناپس
  • مشاور حوزه منابع انسانی، شرکت عظیم خودرو