مهندس غلامرضا صفاکیش

غلامرضا صفاکیش

مدیرعامل شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس

 

سوابق :

  • مدیرعامل شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس
  • عضو شورای عالی انجمن مدیریت پروژه ایران