کمیته اجرایی هشتم

هشتمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه

خانم الناز صالحی

خانم فاطمه جمالی

آقای احسان قیاسیان

آقای محمد مهدی فراهت

خانم گلناز بیات

آقای محمد سپهری