لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

کمیته اجرایی هشتم

هشتمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه

خانم الناز صالحی

خانم فاطمه جمالی

آقای احسان قیاسیان

آقای محمد مهدی فراهت

خانم گلناز بیات

آقای محمد سپهری