کمیته اجرایی

امیرحسین دومانی

مریم رضایی

عاطفه علی‌محمدی

مدیر هماهنگی کمیته‌ها و دبیرخانه سمپوزیوم

سورنا خلیلی

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید