لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

دکتر سیامک حاجی یخچالی

استادیار دانشگاه تهران

 

سوابق آکادمیک:

 • دارای مدرک فوق دکترى، 1388، مديريت پروژه، دانشگاه جامع لندن
 • دارای مدرک دکترى، 1387، مهندسى صنايع، دانشگاه صنعتى اميرکبير
 •  دارای مدرک کارشناسى ارشد، 1384، مهندسى صنايع، دانشگاه صنعتى اميرکبير
 • دارای مدرک کارشناسى، 1382، مهندسى صنايع، دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى

سوابق اجرایی:

 • استقرار نظام مديريت پروژه در شركت بنيان توسعه و عمران هادي (شهرك 20 هزار واحدي ايرانيان)
 • تدوين نظام مديريت طرح شركت ايزايران
 • تدوين نظام مديريت پورتفوليو شركت ايزايران
 • استقرار دفتر مديريت تكنولوژي در سازمان صنايع هوايي
 • تدوين و استقرار نظام مديريت دانش پروژه هاي تعميرات موتور هواپيما
 • طراحي و استقرار نظام مديريت پورتفوليوي طرحهاي كلان ملي پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • استقرار نظام هاي مديريت طرح و پروژه براي طرح كلان ملي ذخيره سازي زيرزميني نفت و گاز
 • استقرار نظام هاي مديريت طرح و پروژه براي طرح كلان ملي تصفيه پسماندهاي شهري، صنعتي و كشاورزي
 • طراحي نظام مديريت ريسك پروژه در صنايع زيرسطحي