قائم مقام مدیر کنسرسیوم طرح فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

 

سوابق آکادمیک:

سوابق اجرایی: