لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

مهندس غلامرضا صفاکیش

عضو هیات مدیره انجمن بین المللی مدیریت پروژه

 

سوابق اجرایی:

  • مدیرعامل شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس
  • عضو هیات مدیره انجمن بین المللی مدیریت پروژه- مسئول حوزه مدیران پروژه جوان
  • عضو شورای عالی انجمن مدیریت پروژه ایران