هلیا نوروزی

  سوابق آکادمیک: دارای مدرک MBA، دانشگاه الزهرا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد تهران شمال دارای مدارک حرفه ای ذیل از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI): مدیریت پروژه حرفه­ ای  (PMP) مدیریت ریسک حرفه ­ای (PMI-RMP) مدیریت زمان حرفه ­ای  (PMI-SP) تحلیل‌گر حرفه‌ای کسب وکار (PMI-PBA) دارای مدرک مدیریت پروژه PRINCE2 Foundation از […]