دهمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه 10 آبان ماه 1403 به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد. 

تاریخ

مبلغ ثبت نام

شرح

تا تاریخ 5 خرداد 1403

22.000.000 ریال

*به مبلغ ثبت نام 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

تعرفه‌های تخفیف ویژه:

  • اعضای انجمن مدیریت پروژه ایران نیز با ارائه کارت عضویت فعال خود به دبیرخانه سمپوزیوم، می‌توانند از 20% تخفیف ویژه بهره مند شوند.
  • ثبت نام گروهی سازمانی هم مشمول تخفیف خواهد بود که در ادامه همین صفحه آمده است.
  •  نکته: فقط امکان استفاده ازیک کد تخفیف در فرایند ثبت نام وجود دارد. توجه کنید که امکان اجماع چند کد تخفیف مهیا نیست.
 

ثبت نام سازمانی

دهمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه روز پنجشنبه 10 آبان ماه 1403 در برج میلاد تهران برگزار خواهد ‌شد. برای ثبت‌نام به صورت سازمانی خواهشمند است فرم ثبت‌نام زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 20 مهر ماه ارسال فرمایید.

مزیای ثبت‌نام در سمپوزیوم

  • آگاهی از پیشرفت‌های روز دانش مدیریت پروژه
  • دریافت درس آموخته‌های مدیران حرفه‌ای و باتجربه
  • پیوستن به شبکه مدیران حرفه‌ای پروژه
  • دریافت گواهی نامه حضور در سمپوزیوم
  • کسب ده PDU جهت تمدید مدارک PMI
  • کسب ده CPD برای تمدید مدارک IPMAجهت ارائه به انجمن مدیریت پروژه ایران

توجه: سازمانها می توانند برای استفاده از تخفیف ها یا از تعرفه های ذیل و یا از تخفیف زود هنگام که تا تاریخ (5 خرداد) می باشد استفاده نمایید. 

تعرفه‌های ثبت‌نام سازمانی نهمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه ( تا تاریخ 5 خرداد) 

انواع ثبت‌نام

تخفیف گروهی به ازای هر نفر

مبلغ ثبت‌نام به ازای هر نفر/ ریال

مبلغ با مالیات بر ارزش افزوده / ریال

ثبت‌نام گروهی 5 تا 10 نفر

5%

20،900،000

22،990،000

ثبت‌نام گروهی 11 تا 20 نفر

10%

19،800،000

21،780،000

ثبت‌نام گروهی 21 تا 40 نفر

20%

17،600،000

19،360،000

ثبت‌نام گروهی بیشتر از 40 نفر

25%

16،500،000

18،150،000

نحوه واریز وجه

  • فرم ثبت‌نام پیوست را تکمیل و هزینه مربوطه را به شماره شبای  IR730700001000228097462001   نزد بانک رسالت  به‌ نام پیشرو مدیریت پیران واریز نموده و سپس فرم ثبت‌نام تکمیل شده را به ‌همراه فیش بانکی به ایمیل sym@ipmday.ir ارسال نمایید.

تعرفه های ثبت نام سازمانی هشتمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه

انواع ثبت نام

تخفیف گروهی به ازای هر نفر

هزینه ثبت نام به ازای هر نفر/ریال

ثبت نام سازمانی تا 10 نفر

5%

4,660,000

ثبت نام سازمانی  تا 20 نفر

10%

4,410,000

ثبت نام سازمانی  تا 40 نفر

20%

3,920,000

ثبت نام سازمانی بیشتر از 40 نفر

25%

3,680,000