نام کارگاه

معرفی مفهوم و اصول بکارگیری «هوشمندی استراتژیک»؛ رویکرد متمرکز، دقیق، پویا و هدفمند به استراتژی

توضیحات مختصری درباره کارگاه:

در این کارگاه چهار اشتباه پرتکرار در مدیریت توضیح داده می‌شود، که چگونه باعث ناکارآمدی در تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌ها شده‌اند. راهکارهای چهارگانه تمرکز، دقت، پویایی و هدفمندی به عنوان اصول اولیه هوشمندی مطرح شده و سپس رفتارهای مناسب در فضای کسب و کار کنونی تبیین می‌شود. بر همین اساس نیز یک کارگاه جهت شناسایی مسئله استراتژیک کسب و کارتان با استفاده از یک پرسشنامه الکترونیکی انجام می‌شود.
در ادامه، الگویی از استراتژی در فضای داده‌باوری با عنوان «هوشمندی استراتژیک» مطرح شده و به عنوان یک راهکار نوین در این زمینه تشریح می‌شود. بر همین اساس، اصول پایه‌ای هوشمندی استراتژیک به همراه سازوکارهای اجرایی آن توضیح داده می‌شود. در انتها نیز یک کارگاه برای سنجش هوشمندی استراتژیک کسب و کار انجام می‌شود که از طریق یک پرسشنامه آنلاین اجرا می‌شود. در این پرسشنامه، بلافاصله پس از پاسخ به سوالات، یک گزارش 10 صفحه‌ای برای هر فرد ارائه خواهد شد.

سرفصل کارگاه:

چهار اشتباه پرتکرار

چهار راه‌حل بهبود

استراتژی چه چیزی هست؟

استراتژی چه چیزی باید باشد؟

مکتب داده‌باوری

تحلیل‌‌گری استراتژیک

اصول هوشمندی استراتژیک

سازوکارهای هوشمندی استراتژیک

کارگاه: سنجش سطح هوشمندی استراتژیک کسب و کار

مدرس

نام مدرس :

 جناب آقای دکتر عباس خدادادی

فرم ثبت‌نام

لازمه شرکت در ورکشاپ، ثبت‌نام در سمپوزیوم است؛ البته ظرفیت ورکشاپ محدود است و تنها تعدادی از شرکت‌کنندگان می‌توانند حضور یابند