محورهای سمپوزیوم هفتم

محورهای سمپوزیوم هفتم براساس مثلث استعدادهای موسسه مدیریت پروژه PMI تعریف شده‌اند: تازه‌های مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه شایستگی‌های رفتاری در مدیریت پروژه تفکر استراتژیک و مدیریت کسب و کار در پروژه‌ها.