لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

سخنرانان هشتم

سعید مقدسی

سعید مقدسی

 

 
غلامرضا صفاکیش

غلامرضا صفاکیش

“باور من کجا، واقعیت کجا!”

 
نادر خرمی راد

نادر خرمی راد

“چرخه بالندگی مهارت‌ها”

 
دکتر علی واحدی

علی واحدی

“برنامه ریزی یا برنامه زوری!”
 
عماد قائنی

عماد قائنی

“مسوولیت‌پذیری تمام و کمال در جایی که سخت است!”

سهیل مهرآمیز

سهیل مهرآمیز

“سینرژی یا آلرژی مهندسین و حقوقدانان”

 
علی فلاح پور

علی فلاح پور

“هنر متناسب سازی “

مهدی ولایتی

مهدی ولایتی

“پول بازی”

 
سید محمدرضا علوی پور

سید محمدرضا علوی پور

“آینده صنعت ساخت: فروپاشی یا رونق؟”

 

با همفکری و هم اندیشی جمعی از حامیان، سخنرانان و شرکت کنندگان و تصمیم نهایی شورای سیاست گذاری، برگزاری «نهمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه» با آرزوی “یک روز عالی مدیریت پروژه”، به 11 آبان سال 1402 (روز جهانی مدیریت پروژه) موکول گردید.