در پي ارتقاء چشمگير توانمندي‌هاي فعالان بخش خصوصي در عرصه صنعت برق در ابعاد مهندسي، اجرا، ساخت و تأمين تجهيزات، شــماري از پيشكسوتان اين عرصه بنا به ضرورتي كه احساس مي‌شد، برآن شدند تا از طريق ايجاد يك تشكل صنفي فعال، بستر الزام را براي برقراري تعاملات و ارتباطات نظامند درون صنفي بين فعالان اين صنعت و برون سازماني با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، فراهم کنند. حاصل اين تفکر و حركت تعالي‌جويانه، تأســيس ســنديكاي صنعت برق ايران با مشــاركت 27 شركت در سال 1379 بود. اين تشکل با استفاده از دانش روز مديريت تشکل‌هاي اقتصادي، موفق شده با ايفاي نقش موثر در بهبود محيط کسب‌وکار صنعت برق در سه سال اخیر به طور متوالی، جايگاه نخست تشکل اقتصادي عضو اتاق بازرگاني ايران را از آن خود نماید و به تنها تشکل اقتصادی کشور تبدل شود که حائز رتبه +Aبوده است. پیش از آن هم سندیکا برای چهار سال متوالی و تا زمان ارزیابی انجمن‌های کسب‌وکار، به عنوان یکی از تشکل‌های صادراتي نمونه کشور شناخته شده است. اين نهاد صنفي به نمايندگي از بخش خصوصي) مشــتمل بر شــرکت‌های سازنده، پيمانکار، مهندســي مشاور و مهندسی بازرگانی) توانســته ضمن شناخت نيازها و مســائل مشترك اين صنعت، زمينه مشارکت حداکثري صاحبان کسب و کارهاي بخش خصوصي را براي رفع مشکلات و گلوگاه‌هاي موجود اين صنعت فراهم کرده و دستاوردهاي ارزشمندي را براي توسعه صنعت برق کشور رقم بزند.

 

اهداف

اهداف ســنديکاي صنعت برق ايران در چهار بخش اصلي (نمايندگي از اعضا)، (توســعه شبکه‌هاي ارتباطي داخلي و بيروني اعضا)،

(ارائه خدمات به اعضا) و (تنظيم و توسعه صنعت) جاي مي‌گيرند. اهم اين اهداف عبارتند از:

·         دفاع از حقوق و حمايت از منافع اعضا

·         پيگيري رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت برق کشور، به ويژه با تأکيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي

·         مشارکت و هم‌فکري با مراکز تصميم‌گيري دولت در تدوين آيين نامه‌ها و مقررات مرتبط با صنعت برق

·         حمايت از ساخت داخل و فناوري بومي با تأکيد ويژه بر هم افزايي ظرفيت‌هاي موجود

·         ساماندهي فعاليت اعضا در راستاي بهبود کيفيت توليد و خدمات

·         ايجاد فرصت‌ها و ظرفيتهاي جديد اقتصادي و تجاري در حوزه صنعت برق کشور

·         گســترش رايزني و مذاکره با مراکز تصميم‌ســاز کشور به منظور ايفاي نقش موثر در فرآيند سياست‌گذاري عمومي

صنعت برق ايران و پايش تصميمات در اين زمينه

·         تقويت بنيه صادراتي صنعت برق، به نحوي که دسترسي شرکت‌هاي توانمند به بازارهاي خارجي افزايش و زمينه کسب‌وکار داخلي براي شرکت‌هاي کوچکتر توسعه يابد.

·         تالش براي حذف انحصار و شکل‌گيري شرايط متوازن و رقابتي در حوزه صنعت برق

·         تالش در جهت گشودن افقهاي تازه کارآفريني همچون بهينه‌سازي، کاهش تلفات و برق هوشمند و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير

·         ترويج ارتباط نزديک‌تر ميان اعضا و گسترش تفاهم درون خانواده صنعت برق

·         ايجاد ظرفيت‌هاي آموزشي براي رشد و به روز نگهداشتن توانايي‌ها، تخصص‌ها و ظرفيت‌هاي علمي و فني اعضا

·         تالش براي ايجاد وفاق و حفظ منافع مشترک به‌منظور حضور توانمند و متحد در بازارهاي منطقه

·         اطلاع‌رساني و آموزش قوانين، بخشنامه‌ها و تغييرات مرتبط با صنعت برق براي اعضا


افتخارات

·        انتخاب سندیکا به عنوان برترین تشکل اقتصادی کشور طی سه دوره متوالی در سالهای 1397 الی 1399 توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و انتخاب به عنوان تنها تشکل اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران با رتبه +A

·        انتخاب روابط عمومی سندیکا به عنوان روابط عمومی برتر ملی در پانزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی

·        افزایش تعداد اعضای سندیکا به 600 شرکت تا نیمه اول سال 1400 و ثبت رکورد جدید در عضوگیری

·        انتخاب به عنوان تشکل صادراتي نمونه کشور در چهار سال پياپي 1390 تا 1394 دريافت لوح تقدير از رياست جمهور

·        انتخاب به عنوان برترين تشکل کشور در حوزه صادرات تجهيزات، خدمات فني مهندسي برق کشور از سوي وزارت نيرو، ارديبهشت 1396

·         انتخاب به عنوان برگزيده جشنواره روابط عموميهاي برتر بخش خصوصي در سالهاي 1387 و 1388

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *