اعضای ویژه

اعضای ویژه

16202316939781

نام و نام خانوادگی: امیر قربان زاده

سمت: مدیر نصب تجهیزات، شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا 

پروژه: احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان به ظرفیت ۱۶۰ مگا وات

moein

نام و نام خانوادگی : مهدی معین

سمت: مدیر عالم شرکت  pmpiran

پروژه: نفت و گاز 

moein

نام و نام خانوادگی : مهدی معین

سمت: مدیر عالم شرکت  pmpiran

پروژه: نفت و گاز 

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید